Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

PRIVACYSTATEMENT

Uw privacy bij Recypack

Recypack respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk.

Wij respecteren uw privacy

Informatiebeveiliging en de bescherming van uw en onze persoonsgegevens hebben de hoogste prioriteit binnen Recypack. Wij nemen hiertoe passende beveiligingsmaatregelen. We hechten dan ook veel waarde aan de gegevens die u ons verstrekt. Om dit statement kunt u lezen wat het concreet voor u betekent: welke gegevens worden er van u verwerkt, hoe doen we dit en hoe verzekeren we van een optimale beveiliging. Recypack respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk.

1. Uitgangspunten, verantwoordelijke & doeleinden

Wij respecteren uw privacy met de principes van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)" . Dat houdt in dat wij uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken in overeenstemming met de hier onder genoemde doeleinden. Dit in overeenstemming met passende technische en beveiligingsmaatregelen om vertrouwelijkheid ervan te garanderen. Ook om en verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Recypack BV, gevestigd te 2031 BJ Haarlem, Hendrik Figeeweg 1, KVK nr. 33.266.631.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening als verpakkingsbedrijf verwerkt Recypack BV uw persoon gegevens. Met de volgende doeleinden:

  • Om u onze producten en diensten te kunnen leveren en voor de afhandeling van uw bestellingen, vragen en eventuele klachten, met inbegrip van beoordeling van zakelijke kredietwaardigheid en preventie van fraude;
  • Voor het goed onderhouden van onze website en de technische administratie ervan. Voor het uitvoeren van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
  • Voor direct marketingdoeleinden, zoals het tonen van gepersonaliseerde reclame. 

2. Hoe wij de gegevens verzamelen, welke gegevens wij bewaren en hoe lang we ze bewaren?

2.1. Gegevens die u ons zelf verschaft

Bij het aanmaken van een account, het aanvragen van een catalogus of nieuwsbrief of door contact al dan niet telefonisch, schriftelijk of via e-mail. Ook als u voor het eerst iets bij ons koopt, vragen wij u altijd naar de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, functie, bedrijfsnaam, afleveradres en factuuradres, telefoonnummer en een e-mailadres, KVK- en BTW-nummer. Daarnaast vragen wij om de openingstijden van uw magazijn en andere vragen ivm logistiek en aflevermogelijkheden. Daarnaast vragen wij u welke verpakkingsmaterialen u gebruikt. Eerdergenoemde persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om de inhoud van deze website te verbeteren en om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker. Zo hoeft u ze niet bij elke bestelling opnieuw in te typen. En zo kunnen wij ervoor zorgen dat uw bestelling met alle zorgvuldigheid kan worden verwerkt.

Een deel van de verschafte gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling/vraag, andere helpen ons om onze diensten af te stemmen op uw behoeften. De genoodzaakte gegevens zijn aan gegeven de formulieren door het (*) symbool. Bij niet internet betaling controleren wij om de 3 maanden uw kredietwaardigheid. Gegevens delen wij alleen met derden als dat nodig is voor het uitvoeren van een bestelling (bijvoorbeeld, aan de bank voor het verwerken van uw betaling of aan de leverancier die onze pakketten of pallets bij u bezorgt).

2.2. Gegevens die wij zelf toevoegen en/of bijhouden:

  • Uw klantnummer
  • Uw klanthistorie (een overzicht van uw bestellingen, leveringen en betalingen)
  • Voor onze website maken wij daarnaast ook gebruik van Cookies, uw IP-adres en enkele andere gegevens:
  • Cookies: dit houdt alleen verband met onze website. U leest hier meer over in ons Cookie beleid;
  • Uw IP-adres: dit wordt automatisch aan uw computer toegewezen door uw eigen Internet Service Provider voor toegang tot internet. Wij gebruiken uw IP-adres om na te gaan vanaf welk apparaat een bestelling geplaatst wordt. Hiermee kunnen wij eventuele fraude bestrijden bijvoorbeeld bij ongeautoriseerd gebruik van uw account door derden;
  • Het type en de versie van uw Internetbrowser en data in verband met uw laatste bezoek aan onze website.

2.2.1. Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De gegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren. De gegevens kunnen ook langer worden bewaard voor archiveringsdoeleinden of om statistieken op te maken.

2.2.2. Uitschrijven uit commerciële communicatie

Op elk gewenst ogenblik kunt u zich uitschrijven om onze commerciële communicatie niet langer meer te ontvangen, zowel via de post of via elektronische weg.

3. Bescherming van uw gegevens

3.1. Beperkt intern gebruik van gegevens

Onze interne procedures waarborgen dat alleen die medewerkers van uw persoonsgegevens kunnen kennisnemen die deze nodig hebben voor hun werkzaamheden. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

3.2. Delen wij uw gegevens aan derden mee?

Recypack verklaart dat zij uw persoonlijke gegevens niet zal verkopen. Wij geven uw gegevens alleen aan die partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Uw persoonsgegevens zijn bij ons vertrouwelijk: zij worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden medegedeeld. Voor de uitvoering van onze diensten maken wij gebruik van leveranciers, zoals het leveren van uw bestelling. Via schriftelijke contracten zorgen wij ervoor dat al onze leveranciers ook onze strenge eisen van vertrouwelijkheid naleven.

4. Rechtmatigheid van de verwerking van gegevens

Uw gegevens worden verwerkt om onze goederen en diensten aan u te kunnen leveren. Wij vragen uw toestemming bij het achterlaten van uw persoonsgegevens, u moet expliciet ons privacystatement accepteren waardoor u ermee instemt dat Recypack BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacystatement.

5. Duur van het bijhouden van de gegevens

Wij bewaren gegevens slechts voor een periode die nodig is om u als klant van dienst te zijn, tenzij de wet ons een langere termijn voorschrijft.

6. Uw rechten

Hieronder vermelden we al uw rechten. Om van één van deze rechten gebruik te maken, stuurt u ons een e-mail (via info@recypack.com.).

6.1. Recht op toegang

U heeft op elk moment zelf recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens wanneer u inlogt op onze website. Inzage in overige gegevens kunt u rechtstreeks bij ons opvragen, bij voorkeur bij Sarah Salhi (hoofd backoffice & marketing) via info@recypack.com.

6.2. Recht op verbetering & aanvulling

Zijn gegevens onjuist of onvolledig en kunt u ze zelf niet wijzigen via de website, meldt het ons, bij voorkeur bij Sarah Salhi (hoofd backoffice & marketing) via info@recypack.com.

6.3. Recht op gegevenswissing (inclusief recht op beperking of van verzet)

Wenst u dat uw gegevens uit ons bestand verwijderd worden , dan willigen wij dat in, op voorwaarde dat wij niet verplicht zijn omwille van wettelijke redenen om deze nog gedurende een bepaalde termijn te bewaren. 
Uw toestemming om (via post of e-mail) commerciële berichten te ontvangen, kunt u uiteraard op elk willekeurig moment weer intrekken via een mail aan Sarah Salhi (hoofd backoffice & marketing) via info@recypack.com. of bij uw directe contact persoon.

6.4. Een vraag stellen of klacht indienen

Heeft u vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring of bent u van mening dat wij uw rechten onvoldoende waarborgen, dan kunt u ons dat laten weten, via e-mail ( info@recypack.com). Uw klacht of vraag wordt snel behandeld en u ontvangt altijd bericht van ons. Natuurlijk kunt u ook hierover de toezichthoudende autoriteit contacteren, namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374 te 2509 AJ DEN HAAG.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Omdat de vertrouwelijkheid van uw gegevens ons nauw aan het hart ligt, gebruiken wij gepaste interne en externe veiligheidsmaatregelen om elk niet-toegestaan gebruik te voorkomen. Hiertoe behoren ook procedures bij zogenaamde datalekken. 
Dit privacystatement werd voor het laatst aangepast op 17/05/2018 en is opgesteld in lijn met de huidige regelgeving. Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Per mail naar Sarah Salhi (hoofd backoffice & marketing): info@recypack.com
Per telefoon: 023-555 25 00
Per brief: Recypack BV, Hendrik Figeeweg 1, 2031 BJ Haarlem